utorak 5. februar 2008.
RSS
• Svet •
Početna > Svet > Muški model ponašanja prevaziđen

ISTRAŽIVANJA: Rezultati studije o ravnopravnosti polova u Nemačkoj

Muški model ponašanja prevaziđen

BERLIN - Nekada su roditelji s pravom slavili rođenje naslednika, jer je time bio osiguran ekonomski opstanak porodice i očuvanje porodičnog imena.
Danas se, međutim, roditelji muške dece sve češće suočavaju sa problemima u karijeri svojih naslednika. Verovatnoća da će dečak roditelje suočiti sa školskim neuspehom i da će za mame i tate biti teško da vaspitaju svoje muško dete daleko je veća nego što je to slučaj kod devojčica, pokazala je studija koju je sprovelo nemačko Savezno ministarstvo za porodicu.

Studija je pokazala da u odnosu na devojčice istog uzrasta, dečaci kasnije sazrevaju za školu, pa je često neophodno da ponove razred ili pohađaju specijalne škole jer ostvaruju gori uspeh od devojčica.

Zaključak studije je da devojčice, međutim, nisu pametnije, one su jednostavno dalje odmakle u razvoju i bolje se prilagođavaju sistemu, jer je već od samog rođenja razvoj dečaka nešto sporiji od razvoja devojčica, a kasnije kao vršnjaci oni zajedno polaze u školu gde dečaci sa prosečno gorim preduslovima ulaze u ovu nepravednu bitku.

PLANIRANJE BUDUĆNOSTI

Kako anketa sprovedena među dečacima i devojčicama uzrasta od 12 do 18 godina pokazuje, kod mladića se prilikom planiranja budućnosti posao nalazi ipak na prvom mestu, dok se devojke pre odlučuju za porodicu.
Stoga su žene uprkos boljim školskim uspesima spremnije da se odreknu visokih primanja, napredovanja i direktorskih pozicija ukoliko se to ne može pomiriti sa njenom ulogom u porodici, a svega jedna četvrtina ispitanih mladića uzrasta od 16 do 18 godina pristala bi na promenu uloga.

Poznato je da su ženske osobine prilagodljivost i komunikativnost cenjene u školskom okruženju dok se „tipična muška stereotipna ponašanja“ doživljavaju kao smetnja, jer sa svojim težnjama za dominacijom i naglašenim fizičkim „zalaganjem“ dečaci jedino mogu da zarade neku dodatnu jedinicu ili minus u dnevniku.
Autori studije zaključuju da sklonost slabijih učenika da se predstave kao „prave muškarčine“ često dovodi do toga da oni postaju problematični đaci.

Pre svega, učenici sa tradicionalnim shvatanjima o ulozi muškarca u društvu doživljavaju svoje školske neuspehe kao napad na ego, pa umesto da dozvole da im se pomogne, oni razvijaju pobunjenički stav ili čak napuštaju školu.
Stav Saveznog ministarstva je da ne treba da se menja obrazovni sistem već da dečaci treba više da se angažuju u društvenim oblastima i dok se devojčice sve češće interesuju za tehnička zanimanja, dečacima treba približiti zanimanja socijalnog ustrojstva.

Cilj je da se uspostavi mišljenje da socijalni rad nije isključivo stvar za žene. Vremena su se promenila, u budućnosti neće biti potrebe za odbranom državnih granica čistom muškom silom, ali je potreba za socijalnim angažmanom (negovanje starih lica, briga o hendikepiranim sugrađanima) sve veća.
Pre svega učenike sa lošim perspektivama za zapošljavanje (među kojima je veliki broj stranaca) treba pridobiti za socijalne službe i tako jednim potezom rešiti dva problema.

Komentari

da se svi bikovi pretvore u volove a svetom da vladaju krave, mogli bi da uvezemo nesto indusa da nas nauce kako dalje :) - ko pise ovako debilne tekstove ? sve u fazonu - vi se ponasajte kao pi a mi cemo da vas na kvadrat :)))