nedelja 2. decembar 2007.
RSS
• Kultura •
Početna > Kultura > Haotične „Boje sutona“

Nova zbirka pesama proznog pisca Marka Smukova

Haotične „Boje sutona“

Prozni pisac Marko S. Smukov iznenađuje novom, neobičnom zbirkom pesama „Boje sutona“ („Narodna knjiga“).

Zbirka je neobična jer se bavi opštim haosom koji preovlađuje, pa su mu i pesme, mada strogo rimovane, razbacane i tematski nesistematizovane („Priroda se savršeno gadi, u haosu u nama se radi“). Međutim, kada je u pitanju ljubav, onda je sve savršeno i jasno („Moje želje odvode me k tebi, bliža si mi nego ja sam sebi“). Izbegavajući stereotip modernosti, Smukov svojim jednostavnim i svima dostupnim rečnikom, kroz rimovane stihove, kao da se vraća u neka ranija vremena. Ali, pokazaće se da je to samo privid koji se nameće površnom čitaocu. Onaj čitalac koji je spreman da prihvati i sledi shvatanje da se uživanje događa kao rezultat pojačanog ulaganja pažnje, ispod jednostavne forme otkriće same bisere lucidnosti ove u izvesnom smislu - primenjene poezije, posebno u pesmama „Susret“, „Piriel“, „Intervju“, odnosno odu humanosti u stihovima „Spasilac“, ili erotike pod naslovom „Igračica“, „Gena“, „Starost - ludost“, „Glava, srce“ i... Čini se da se ipak izdvaja pesma „Nered“, koja na najbolji način reprezentuje ovu zbirku. To je ona osnovna nit koja povezuje sve ove namerno haotično razbacane pesme. Svaka pojedina pesma iz ove zbirke na jedan nov način uvodi u oduvek postojeći, dakle stari, a ipak nepoznati svet.

Ova zbirka sa 63 pesme namenjena je, pre svega, onima koji ne vole poeziju, da bi je zavoleli, i da bi imali šta da šapuću voljenoj osobi.