ponedeljak 13. jul 2009.
RSS
• Feljton •
Početna > Feljton > Milošević: Ima li neko primedbu?

„OSMA SEDNICA CK SKS - 20 GODINA POSLE“ - ŠTA SE ZAISTA DOGAĐALO PRE, NA I POSLE ISTORIJSKOG ZASEDANJA; ORIGINALNI ZAPISNICI I KOMENTARI UČESNIKA, PRVI PUT BEZ BILO KAKVE CENZURE (1)

Milošević: Ima li neko primedbu?

Ivan Stambolić: Predlažem da usvojimo drugačiji dnevni red. Mislim da je ovo svojevrstan presedan. Bolje je prvo da razgovaramo o problemima, pa da vidimo treba li da razgovaramo i o ljudima, ako je uopšte potrebno da razgovaramo o ljudima

Glas javnosti ekskluzivno objavljuje, posle 22 godine medijske tišine i nedavnog skidanja oznake „državna tajna“ sa dokumentacije, necenzurisane izvode iz rasprave na osmoj sednici CK SKS, komentare učesnika sednice, ali i zapis stenografskih beleški sa 30. sednice predsedništva CK SKS, na kojoj je pet dana pre čuvene „osme“ već bilo odlučeno ko će pobediti u sukobu Miloševića i Stambolića.

U pripremi feljtona korišćeni su Zbornik originalne građe sa 30. sednice predsedništva CK SKS (uredili i priredili dr Žarko Obradović, dr Aleksandar Rastović i dr Uroš Šuvaković), Zbornik originalne građe 8. sednice CK SKS (urednik drugog izdanja Milorad Vujović) i knjiga „Osma sednica CK SKS - 20 godina posle“ (priredio i uredio dr Uroš Šuvaković). Zahvaljujemo se na pomoći Udruženju „Sloboda“ i doktoru Urošu Šuvakoviću.

30. sednica Predsedništva Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije
Predsedavajući - Slobodan Milošević:
Otvaram Tridesetu sednicu Predsedništva Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije.
Sednici prisustvuje: drug Nikola LJubičić, član predsedništva SFRJ. Na sednici su pozvani drugovi: Dušan Čkrebić, Radiša Gačić - članovi Predsedništva CK SKJ iz Saveza komunista Srbije - prisutni su: drug Dobrivoje Vidić, predsednik Komiteta CK SKJ i drug Stanislav Stojanović, izvršni sekretar Predsedništva CK SKJ.

Predlog reda ste dobili.
Da li neko ima kakvu primedbu na predlog dnevnog reda?
Drug Stambolić.
Ivan Stambolić:
Ja predlažem da usvojimo drugačiji dnevni red. Predlažem da dnevni red glasi: „Aktuelna politička situacija i stanje u sredstvima javnog informisanja“. Mislim da ovakav dnevni red nije prikladan i uobičajen. Bolje je prvo da razgovaramo o problemima, pa da vidimo treba li da razgovaramo i o ljudima, ako je potrebno da razgovaramo i o tome.
Ovakav predlog dnevnog reda svojevrstan je presedan, pogotovu što mislim da povod koji je za ovakav dnevni red uzet „Izlaganje Dragiše Pavlovića predstavnicima sredstava javnog informisanja u Gradskom komitetu“ je takav da u njemu nisam mogao naći stavove, a da oni nisu u skladu s generalnom linijom Saveza komunista Jugoslavije i sa zadacima i potrebama današnjih borbi Saveza komunista Srbije.
Mislim da, od dolaska druga Tita na čelo Partije, nijedan komunista nije stavljen na odgovornost zato što se za takve stavove zalagao i borio.

Treće, mislim da bi takav put u probleme imao veoma teške posledice po Savez komunista Beograda, Savez komunista Srbije i Jugoslavije i njihovo jedinstvo. Te predlažem da razgovaramo o aktuelnim idejno-političkim, ili aktuelnoj političkoj situaciji i, u vezi s tim, o stanu u sredstvima javnog informisanja. Da na bazi te rasprave vidimo da li treba da razgovaramo i o pojedincima i o organima, o odgovornostima itd., da je to uobičajen i, čini mi se, celishodan put ulaska u problem.

Suditi na osnovu činjenica
Vrlo često se, kada se govori o Osmoj sednici, prosto zanemaruju činjenice i sud se donosi već zavisno od vrednosnog stava o ovome događaju onoga koji ga izriče, pri čemu su svih ovih dvadeset godina bili glasniji oni koji su izricali vrednosno negativne sudove o ovom događaju.
Dr Uroš Šuvaković, urednik knjige „Osma sednica CK SKS - 20 godina posle“