petak 26. mart 2010.
RSS
• Ekonomija •
Početna > Ekonomija > NIS u junu izlazi na berzu

NAPREDUJE TRANSFORMACIJA NAFTNE INDUSTRIJE IZ ZATVORENOG U OTVORENO AKCIONARSKO DRUŠTVO

NIS u junu izlazi na berzu

Roman Kvitko: Za izlazak na berzu neophodan je prelazak kompanije u otvoreno akcionarsko društvo, pre čega je potrebno doneti statut, osnivački akt...

BEOGRAD - Naftna industrija Srbije bi u junu trebalo da bude spremna za izlazak na Beogradsku berzu, kaže Roman Kvitko, direktor Funkcije za pravna i korporativna pitanja NIS-a.

Prema njegovim rečima, u toj kompaniji se već obavljaju pripreme koje su za to potrebne.
Kvitko je juče sa članom IO Vojvođanske banke Vojislavom Lazarevićem potpisao ugovor o saradnji, kojim je ta banka zvanično postala korporativni agent NIS, što će omogućiti brže pretvaranje kompanije iz zatvorenog u otvoreno akcionarsko društvo.

On je istakao da je za izlazak NIS-a na berzu neophodan prelazak kompanije u otvoreno akcionarsko društvo i dodao da je pre toga potrebno doneti brojna korporativna dokumenta, kao što su statut, osnivački akt i drugi propisi preduzeća, koji su poslati Skupštini akcionara na usvajanje.

Kvitko je istakao da bi ti dokumenti trebalo da budu usvojeni na godišnjoj sednici Skupštine akcionara NIS-a u junu i izrazio očekivanje da će do tog roka taj posao biti završen.
- Treba imati u vidu da je to za NIS ozbiljan proces transformacije - rekao je  on i podsetio da je Upravni odbor NIS-a u oktobru prošle godine doneo odluku o transformaciji kompanije iz zatvorenog u otvoreno akcionarsko društvo.

- U skladu sa tom odlukom objavili smo tender za izbor korporativnog agenta, na kome je pobedila Vojvođanska banka, zbog najboljih uslova koje je ponudila -rekao je Kvitko.
Govoreći o prenosu imovine NIS-a na ime kompanije, on je objasnio da je na osnovu zaključaka Vlade Srbije do sada već 207 objekata predato u vlasništvo NIS-a, a da se očekuje da će na sledećoj sednici vlade njih još 200 biti predato NIS-u.

Lazarević je rekao da će, posle potpisivanja ugovora sa NIS-om, kojim je ta banka zvanično postala korporativni agent kompanije, zaposleni i akcionari NIS-a moći besplatno da otvore vlasničke račune u filijalama te banke.

On je izrazio zadovoljstvo zbog toga što je NIS ukazao poverenje Vojvođanskoj banci da uradi taj posao i dodao da će to doprineti produbljavanju dosadašnje saradnje sa tom kompanijom.
Vojvođanska banka ima obavezu da zastupa interese NIS-a, tako što će obezbediti saradnju te kompanije sa Centralnim registrom hartija od vrednosti, učestvovati u plasiranju akcija NIS-a na Beogradskoj berzi i dostavljati obavezne izveštaje, prilikom saradnje NIS-a, Centralnog registra hartija od vrednosti i Beogradske berze.