utorak 22. februar 2011.
RSS
• Ekonomija •
Početna > Ekonomija > Eksperti EK stigli u Beograd

Eksperti EK stigli u Beograd

BEOGRAD - Prva ekspertska misija Evropske komisije (EK) koja će analizirati odgovore na Upitnik EK koje je Srbija uručila Briselu 31. januara, počela je juče rad, a u Beogradu će boraviti do 25. februara, saopštila je vladina Kancelarija za evropske integracije.

Stručnjaci EK će s predstavnicima nadležnih institucija razgovarati o reformi pravosuđa, borbi protiv organizovanog kriminala, borbi protiv korupcije i o organizaciji i reformi policije, izjavila je ranije Tanjugu direktorka vladine Kancelarije za evropske integracije Milica Delević.

Ekspertske misije Evropske komisije, koje će, počev od kraja februara, u više navrata posetiti Beograd, proveravaće dokle je Srbija stigla u ispunjavanju kriterijuma u tri ključna domena - vladavini prava i pravosuđu, funkcionisanju nezavisnih regulatornih tela, kao i ljudskih prava i zaštiti manjina.

Delević je ranije navela da ne očekuje da će biti velikih iznenađenja i da će članovi misije proveravati kako funkcionišu oblasti koje su predstavljene u odgovorima na Upitnik, što će pomoći komisiji da pripremi mišljenje o zahtevu Srbije za članstvo u EU.

Kada je reč o pravosudnom sistemu, razmatraće se rezultati primene Nacionalne strategije reforme pravosuđa (2006-2011), rad Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca, programi obuka Pravosudne akademije, organizacija rada tužilaštva, odluka o odustajanju od gonjenja, podseća se u saopštenju.

Takođe će biti razmatrana nasumična raspodela predmeta u sudovima i tužilaštvima, pitanje nerešenih predmeta, dužina trajanja građanskih i krivičnih postupaka, zatim efikasnost nove mreže sudova i dostupnost pravosuđa, kao i izvršenje presuda - nerešeni slučajevi i dužina postupaka.

U okviru borbe protiv organizovanog kriminala razgovaraće se o najnovijim informacijama o izmenama Zakonika o krivičnom postupku, primeni Strategije i Akcionog plana za borbu protiv organizovanog kriminala iz 2009. godine, efikasnosti istraga u slučajevima organizovanog kriminala, saradnji i koordinaciji različitih policijskih i pravosudnih organa, kao i o postupcima oduzimanja imovine.

Kada je u pitanju borba protiv korupcije, eksperti će razgovarati o primeni Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i Akcionog plana.

Potom će razmeniti najnovije informacije o radu Agencije za borbu protiv korupcije, kako se sprovodi Zakonik o krivičnom postupku, kako funkcionišu mehanizmi interne kontrole i sprovođenje etičkih kodeksa u slučajevima korupcije u državnoj upravi i o efikasnosti krivičnih istraga u slučajevima korupcije.

Posebno će biti reči o primerima i rezultatima korišćenja specijalnih istražnih tehnika, kao i policijska saradnja u prevenciji i borbi protiv korupcije, ali i o saradnji između različitih policijskih uprava, uključujući i zajedničke istražne timove ukoliko postoje.

Reč je o prvoj od nekoliko planiranih misija EK koje se očekuju u predstojećem periodu, podseća se u saopštenju.

Kako su objavili pojedini mediji do 25. februara, biće organizovani sastanci posvećeni pitanjima pravosuđa, borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, kao i organizacije policije, a u okviru rada druge misije, od 28. februara do 4. marta, stručnjaci će razgovarati sa predstavnicima regulatornih tela.

Od 14. do 18. marta predviđeni su susreti sa trećom misijom EK, koja će proveravati stanje ljudskih prava, prava manjina, položaj izbeglica, interno raseljenih lica, kontrolu granice, migracije i azil.

Upitnik EK predstavlja zvanični instrument kojim EU procenjuje spremnost države da započne proces pristupanja.

Na osnovu dobijenih odgovora iz Srbije, koji su EK uručeni 31. januara, kao i procene ekspertskih misija i odgovora na eventualna dodatna pitanja, EK izrađuje mišljenje o tome da li je zemlja spremna za status kandidata, kao i da li je spremna za sledeću fazu-definisanje okvirnog datuma za pregovore o pristupanju, o čemu konsenzusom odlučuju države članice EU.