utorak 21. decembar 2010.
RSS
• Ekonomija •
Početna > Ekonomija > Za socijalu skoro četvrtina bužeta

Za socijalu skoro četvrtina bužeta

BEOGRAD - Najviše novca uz budžeta za 2011. godinu biće izdvojeno za dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja koje će dobiti 274,3 milijarde dinara, što je 21,8 odsto ukupnih budžetskih izdataka. Prema predlogu budžeta za iduću godinu koji će ove nedelje biti na dnevnom redu Skupštine Srbije, prihodi državne kase u idućoj godini biće 724,4 milijarde, rashodi 844,9 milijardi, tako da će budžetski deficit iznositi 120,5 milijardi dinara.

Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje namenjeno je 230,9 milijardi dinara, što je 46,3 odsto godišnjih rashoda za redovne isplate penzija. Za penzije vojnih osiguranika iz budžeta će biti obezbeđeno 23,5 milijardi dinara. Penzioneri će u januaru dobiti povišicu od dva odsto obračunatu na decembarsku penziju. Od aprila će penzije biti uvećane za 2,95 odsto, koliko se procenjuje da će biti inflacije u prethodna tri meseca, dok bi od oktobra penzionerima sledovala povišica usklađena sa inflacijom u prethodnih šest meseci, uvećana za polovinu stope rasta domaćeg bruto proizvoda u 2010. godini, što bi trebalo da iznosi oko dva odsto.

Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje dogodine će iz budžeta biti uplaćeno 615 miliona dinara, a za investicije u zdravstvenim ustanovama namenjeno je 906,3 miliona dinara. Dotacije Nacionaloj službi za zapošljavanje iznosiće 18,4 milijarde dinara. Za isplatu novčanih naknada zaposlenima kojima nedostaje do pet godina do ostvarenja prava na penziju namenjeno je 2,2 milijarde dinara, a za zaostale zarade u kragujevačkoj Zastava grupi 265 miliona dinara.

Rashodi budžeta za zaposlene u 2011. iznosiće 196,6 miliona dinara, što je oko 15 odsto više nego u 2010. Za isplate plata i dodataka predviđeno je 156,7 milijardid dinara, oko 11 milijardi više nego ove godine. Zarade budžetskih korisnika će biti uvećavane tri puta u idućoj godini, po istoj formuli kao i penzije.

Transferi ostalim nivoima vlasti predviđeni su iznosu od 67,1 milijarde dinara, što je za devet milijardi dinara više nego u 2010. godini. Opštine i gradovi će dobiti 31,8 milijardi a zaposleni u obrazovnim ustanovama u Vojvodini 24,9 milijardi. Za socijalnu zaštitu u 2011. iz budžeta je namenjeno 88,7 milijardi dinara, što je za oko 700 miliona dinara više nego u 2010. Najveći deo, 39,2 milijarde, su troškovi dečje zaštite.

Kapitalni izdaci budžeta iznosiće 31,8 milijardi dinara. Subvencisonisanju privrede namenjeno je 55,1 milijarda, skoro deset milijardi dinara više nego ove godine. Od toga su subvencije privredi 3,1 milijarda, poljoprivredi 20 milijardi, Železnicama Srbije 16 milijardi i turizmu 2,9 milijardi dinara.

Subvencije privatnim preduzećima iznosiće 8,4 milijarde, što je oko šest milijardi dinara više nego u 2010. godini. Državu će otplata kamata na domaći javni dug u 2011. godini koštati oko 24 milijarde dinara, duplo više nego u ovoj godini, dok će oplata kamata inostranim kreditorima iznositi 14,1 milijardi, dve milijarde manje negu u 2010. Otplata kamata po osnovu aktiviranih garancija planirana je u iznosu od 7,3 milijarde dinara, što je za oko pet milijardi dinara više nego ove godine.