petak 17. jun 2011.
RSS
• Ekonomija •
Početna > Ekonomija > Slobodan izvoz pšenice

Slobodan izvoz pšenice

BEOGRAD - Prestala je da važi Uredba o zabrani izvoza pšenice iz Srbije, koja je na snazi bila od polovine marta, te će ponovo biti omogućen slobodan plasman hlebnog žita domaće proizvodnje na strana tržišta.

Vlada Srbije je polovinom marta zabranila izvoz pšenice iz Srbije kako bi se stabilizovalo domaće tržište i cena hleba.

U tom periodu bili su poremećeni domaći bilansi jer je umesto planiranog izvoza od 500.000 tona psenice, već bilo izvezeno oko 650.000 tona. Kada je doneta, planirano je da ta mera neće važiti duže od tri meseca.

Ministar poljoprivrede i trgovine Dušan Petrović izjavio je u ponedeljak da Uredba o zabrani izvoza pšenice iz Srbije neće biti produžena, a postojeća uredba koja je na snazi od polovine marta, prestaće da važi 16. juna, danom njenog isteka.

Petrović je kazao kako je u proceduri trenutno još jedan propis koji treba da uredi režim izvoza pšenice, kao i da su trenutni bilansi ove žitarice zadovoljavajući, te da nema nikakvih rizika u snabdevanju domaćeg tržišta brašnom, hlebom i proizvodima od brašna.

Ministar poljoprivrede je ocenio da je Uredba o zabrani izvoza pšenice bila pravi potez, jer da nije doneta u Srbiji već polovinom maja "ne bi bilo pšenice domaće proizvodnje i došlo bi do poremećaja u snabdevanju".

"Potpuno smo zaštitili tržište i štitićemo celokuopno stanovništvo, vodeći računa o svim pojedinačnim interesima, interesima proizvođača pšenice, mlinarske i pekarske industrije", naglasio je Petrović.

Stručnjaci su u izjavama istakli da je odluka da važenje te uredbe ne bude produženo dobra, te da ukidanje zabrane izvoza pšenice iz zemlje ni na koji način neće narušiti stabilnost domaćeg tržišta i bilanse hlebnog žita.

"Tržište je dobro snabdeveno, ponuda je veća od tražnje, pšenice starog roda u zemlji ima dovoljno do žetve, čak ćemo imati i određene prelazne zalihe", naglasio je direktor udruženja "Žita Srbije" Vukosav Saković.

On je istakao da nema razloga za strah da će pšenica iz Srbije u većem obimu biti plasirana na strana tržišta kada se izvoz opet omogući jer domaća pšenica nije konkurentna, pre svega po ceni, a tražnja za tom žitaricom u svetu je smanjena.

Sekretar udruženja za poljoprivredu u Privrednoj komori Srbije Milan Prostran rekao je da ćemo imati dovoljno pšenice ovogodišnjeg roda za potrebe domaćeg tržišta, pa i viška za izvoz.

Prostran je kazao da su zalihe ove poljoprivredne kulture iz prošle godine "očigledno nešto veće nego što je procenjeno kada su uredbe donesene", dodajući da će njihovim ukidanjem naši proizvođači pšenice i trgovci moći slobodno da traže svoje kupce.

"Mislim da je ta uredba imala više psihološki nego ekonomski karakter, da bi se smirili cenovni i drugi trendovi", naglasio je Prostran, dodajući da je ona svoju ulogu "odradila i da nema potrebe više da traje".