petak 5. februar 2010.
RSS
• Ekonomija •
Početna > Ekonomija > Misija MMF-a dolazi u Beograd

Misija MMF-a dolazi u Beograd

BEOGRAD - Misija Međunarodnog monetarnog fonda doputovaće u Beograd u ponedeljak, 8. februara, povodom treće revizije kreditnog aranžmana sa Srbijom.

Predviđeno je da razgovori predstavnika Vlade Srbije i NBS sa delegacijom MMF-a traju od 9. do 23. februara.

MMF je 15. maja 2009. godine Srbiji odobrio kredit od 2,9 milijardi evra za jačanje deviznih rezervi. Do sada su povučene dve tranše tog kredita u ukupnoj vrednosti 1,12 milijarde evra. Povlačenje treće tranše kredita od 350 miliona evra zavisiće od novog izveštaja Misije MMF-a. Plan NBS je da se ta tranša povuče u maju ove godine. Srbija se sporazumom sa MMF-om obavezala da će smanjiti izdatke za isplate zarada budžetskih korisnika, odnosno da će te plate, kao i penzije, biti zamrznute u 2010. godini. Sporazum predviđa i otpuštanje viška zaposlenih u državnoj administraciji i usvajanje novog zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju.

Stalni predstavnik MMF-a u Beogradu Bogdan Lisovolik izjavio je da Srbija iz budžeta izdvaja više novca za isplate zarada nego što je predviđeno sporazumom sa MMF-o, kao i da "postoji zabrinutost" da neće biti ispunjen deo sporazuma koji predviđa otpuštanje više od 8.000 činovnika u javnoj administraciji.

Ključne reči: