petak 5. februar 2010.
RSS
• Ekonomija •
Početna > Ekonomija > Akcije pre privatizacije

VLADA SRBIJE USVOJILA NEKOLIKO PREDLOGA ZA IZMENU ZAKONA

Akcije pre privatizacije

Građani će ove godine dobiti besplatne akcije "Telekoma" i Aerodroma "Nikola Tesla", a akcije Elektroprivrede Srbije 2011. godine

BEOGRAD - Vlada Srbije usvojila je predlog za izmenu Zakona o besplatnim akcijama i Zakona o Agenciji za privatizaciju, što će omogućiti da građani dobiju akcije državnih preduzeća pre privatizacije.

Kako se navodi u saopštenju Ministarstva ekonomije Srbije, građani će ove godine dobiti besplatne akcije "Telekoma" i Aerodroma "Nikola Tesla", a akcije Elektroprivrede Srbije 2011. godine.

Izmenama zakona uvodi se zakonska obaveza da se veliki državni sistemi organizuju kao otvorena akcionarska društva, a predviđene su novčane kazne za nepoštovanje te obaveze. Formiraće se Akcionarski fond u kojem će biti objedinjene akcije i udeli iz Privatizacionog registra, iz sadašnjeg Akcijskog fonda i iz drugih javnih preduzeća i privrednih društava sa državnim kapitalom za koje Vlada donese odluku o tome. Navodi se da će tako objedinjene akcije Akcionarskog fonda biti podeljene građanima ove godine i njima će moći da se trguje. Akcionarski fond neće imati organe upravljanja, niti zaposlene, a njegovim portfeljom akcija i udela u firmama upravljaće Agencija za privatizaciju, piše u saopštenju.

Obaveza NIS-a

Podela besplatnih akcija javnih preduzeća počela je 6. januara kada su građani dobili besplatne akcije privatizovane Naftne industrije Srbije. NIS je dužan da postane otvoreno akcionarsko društvo i izađe na Beogradsku berzu do 30. juna 2010, posle čega će građani moći da trguju akcijama NIS-a na berzi, piše u saopštenju Ministarstva ekonomije Srbije.


Izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za privatizaciju predviđeno je pripajanje Akcijskog fonda Agenciji, što će doprineti smanjenju broja zaposlenih i rashoda.

Komentari

kada ce biti isplata besplatnih akcija