četvrtak 1. april 2010.
RSS
• Ekonomija •
Početna > Ekonomija > Automatski stečaj u 10.000 preduzeća

NBS DANAS OBJAVLJUJE SPISAK PRIVREDNIH SUBJEKATA KOJI SU U BLOKADI DUŽE OD TRI GODINE

Automatski stečaj u 10.000 preduzeća

Nebojša Ćirić: Cilj je da se iz privrednog života uklone sva ona društva koja imaju jednog ili dva zaposlena, ne uplaćuju godinama doprinose, često se bave nezakonitim radnjama i šire lanac nelikvidnosti

BEOGRAD - Narodna banka Srbije će danas objaviti spisak privrednih subjekata koji su u blokadi duže od tri godine, na koje će biti primenjene odredbe uvođenja automatskog stečaja, a preliminarne procene su da je u Srbiji 10.000 takvih subjekata, kaže državni sekretar u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, Nebojša Ćirić.

I KK" Crvena zvezda" u stečaj?

Automatsko pokretanje stečaja moguće je i nad sportskim društvima, koja su u blokadi duže od tri godine.
Na pitanje, da li je moguće da se na spisku koji će objaviti NBS pojaviti i KK "Crvena zvezda", čije je račun u blokadi više godina, a dugovanja iznose preko 12 miliona evra, objašnjeno je da će se, ako budu ispunjene zakonske norme, odnosno ako se pokaže da je društvo u blokadi duže od tri godine, i na njega primenjivati odredbe automatskog stečaja.

On je precizirao da u toj grupi pravnih subjekata nisu samo preduzeća, već i udruženja, zadruge i nevladine organizacije i objasnio da novi Zakon o stečaju, koji je na snagu stupio 1. januara ove godine, a čije odredbe o automatskom pokretanju stečaja su juče stupile na snagu, predviđa da svi subjekti koji su u blokadi duže od tri godine budu brisani iz registra Agencije za privredne registre.
Prema njegovim rečima, cilj automatskog uvođenja stečaja je da se na bolji način uredi privredni ambijent u Srbiji, da se postupak učini jeftinijim i da se iz privrednog života uklone sva ona društva koja imaju jednog ili dva zaposlena, ne uplaćuju godinama doprinose, često se bave nezakonitim radnjama i šire lanac nelikvidnosti.

Luka Andrić, savetnik potpredsednika vlade Mlađana Dinkića, objasnio je da će NBS spiskove ažurirati jednom mesečno i da će biti u obavezi da ih dostavi nadležnim privrednim sudovima.
- Objava spiskova ne znači i da će se privredni subjekti koji će se naći na njima automatski brisati iz registra Agencije za privredne registre, već je pred njima nekoliko mogućnosti. Po dostavljanju spiska, stečajni sudija donosi rešenje o pokretanju prethodnog stečajnog postupka, ali nakon toga počinje da teče rok od šezdeset dana, u kome je moguće da se uplati predujam, kako bi se izbeglo automatsko brisanje iz APR-a i umesto toga otvorio redovan stečaj, u kome privredni subjekat može da nastavi da funkcioniše podnošenjem pripremljenog plana reorganizacije. Ukoliko se u roku od 60 dana ne uplati predujam za pokretanje stečaja, preduzeće se briše iz registra, a imovina stečajnog dužnika prelazi u svojinu Republike Srbije - objasnio je Andrić.

On je dodao da će se visina predujma određivati na osnovu finansijskih izveštaja preduzeća, broja zaposlenih i vrednosti imovine i podsetio da je dosadašnja sudska praksa pokazala da se iznos predujma kretao između 200.000 i 300.000 dinara, ali da se očekuje da on bude i manji, kako bi se poverioci lakše odlučivali za uplatu.
- Automatski stečaj moguće je izbeći i ako račun u roku od tih 60 dana bude odblokiran bar na jedan dan - dodao je Andrić i rekao da su procene da u ovom trenutku 20.000 pravnih lica u blokadi duže od 30 dana.

Komentari

SITUACIJA U PREDUZECU GRANICAR GAKOVO U BLOKADI SU KO ZNA KOLIKO SADA IH JE OPSTINA PREUZELA NISU NI NAJMANJE PROFITABILNI.PRIMILI SU NA RACUN DRZAVE 15 LJUDI ZA OBEZBEDJENJE+SEFA OBEZBEDJENJA.ZA ZASTITARKU BILJA SU UZELI PENZIONERKU SA PENZIJOM OD 45000 A MLADI SU NA BIROU ZA NEZAPOSLENE.PRIMAJU PLATE U KOVERTAMA DA REZIMIRAM 15 RADNIKA+ZASTITARKA MESECNO + - 450HILJADA DINARA.