sreda 28. april 2010.
RSS
• Društvo •
Početna > Društvo > Nacionalna konferencija za borbi protiv nasilja

Nacionalna konferencija za borbi protiv nasilja

BEOGRAD - Borba protiv nasilja je borba za vidljivost socijalne pravde bez obzira ko je žrtva, izjavila je juče potpredsednica Skupštine Srbije Gordana Čomić. Govoreći na Nacionalnoj konferenciji "Borba protiv rodnog i seksualno zasnovanog nasilja", Čomić je upozorila da ma koliko vidljivo u Srbiji nasilje ne izaziva aktivizam ljudi i zato je neophodna koordinirana akcija države, nevladinog sektora i medija na suzbijanju svih nasilja.

Ona je učesnicima konferencije "stavila na raspolaganje" Skupštinu za sve zakonske projekte koje predlože. Stalni predstavnik programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji (UNPD) Vilijem Infante naglasio je da je u smanjivanju i suzbijanju nasilja jedna od najvažnijih mera dostupnost nadležnih organa (policije) žrtvama, ali na način da žrtve imaju puno poverenje. Ocenjujući da su najčešći uzroci nasilja u porodici i nad ženama ekonomski, alkohol i obrazovanje, Infante je kazao da treba raditi na njihovoj identifikaciji i najavio nastavak saradnje UNDP sa Srbijom u ovoj oblasti.

Državna sekretarka u Ministarstvu rada i socijalne politike Snežana Lakićević istakla je da je žrtva prioritet, ali "da se treba više baviti i nasilnicima".

- Policija treba da bude obučena za momentalno reagovanje, a sudstvo efikasno - naglasila je ona.

Prema njenim rečima, u proteklom periodu je dosta učinjeno da nasilje postane vidljivo kao društveni problem, u velikoj meri je uređeno zakonodavstvo, ali Srbija ne može biti zadovoljna "njihovom implementacijom, koordinacijom i realizacijom". Ilustrujući učešće organa reda i pravosuđa u obnavljanje nasilja kao modela ponašanja, državni sekretar Marko Karadžić naveo je slučaj oslobađajuće presude za silovanje u kome je žrtva predstavljena kao krivac, izazivač nasilja.

- U obrazloženju je pisalo čak i da je tog dana išla i kod frizera - kazao je on.

Nasilje se promoviše preko medija, a kroz obrazovni sistem obnavlja se stav da je žena vlasništvo muškarca, upozorio je Karadžić.