četvrtak 27. oktobar 2011.
RSS
• Društvo •
Početna > Društvo > DRI: Nove prijave protiv odgovornih

DRI: Nove prijave protiv odgovornih

BEOGRAD - Državna revizorska institucija (DRI) objavila je da je podnela zahteve za pokretanje prekršajnog postupka i privrednog prestupa protiv odgovornih ljudi u novosadskom javnom preduzeću "Sportski i poslovni centar Vojvodine".

Prijave su podnete na osnovu izveštaja o reviziji poslovanja u 2010. godini u kojem je navedeno da su napravljeni prekršaji u sporovođenju javnih nabavki i primeni Zakona o računovodstvu i reviziji.
Zbog kršenja Zakona o javnim nabavkama ponet je zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv odgovornih ljudi u novosadskom centru, a za nesprovođenje Zakona o računovodstvu i reviziji državni revizori su podneli prijavu za pokretanje privrednig prestupa protiv centra kao pravnog lica i odgovornih lica u tom preduzeću.

Izvešatj o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja centra dostavljen je Upravnom odboru tog preduzeća u Skupštini Novog Sada.
Državni revizori će ove godine uraditi revizije prošlogodišnjih budžeta 11 ministarstava i određenih službi koje se finansiraju iz budžeta kao što su Kabinet predsednika vlade, Generalni sekretarijat vlade, Koordinaciono telo Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa, Uprava za javne nabavke, Republička direkcija za robne rezerve.

Prema planu DRI, biće urađene i revizije budžeta 11 lokalnih samouprava, među kojima su i gradovi Beograd i Novi Sad, kao i 16 javnih preduzeća i Fonda za razvoj. DRI je objavila izveštaj o reviziji budžeta za 2010. godinu Grada Leskovca i javnog preduzeća Mediana iz Niša i u oba slučaja je podnela prekršajne prijave zbog utvrđenih nepravilnosti.

Do sada je DRI objavila izveštaje o kontroli republičkog budžeta za 2008. i 2009. godinu. Zbog kršenja zakona u trošenju novca iz budžeta za 2008. godinu ta institucija je podnela 19 prijava, a za 2009. godinu podneto je 12 prijava protiv 14 državnih funkcionera. DRI je uradila kontrolu poslovanja u 2009. godini i tri javna preduzeća - Skloništa Srbije, Elektromreža Srbije i Transnafte iz Pančeva. DRI je nadležna za kontrolu oko 9.000 budžetskih korisnika, među kojima su i političke partije, ali državni revizori još nisu proveravali finansijske izveštaje stranaka.