utorak 27. april 2010.
RSS
• Društvo •
Početna > Društvo > Rast PDV ne bi bio poželjan

PREDSEDNIK PKS: POVEĆANJE POREZA LOŠE BI UTICALO NA ŽIVOTNI STANDARD STANOVNIŠTVA

Rast PDV ne bi bio poželjan

Ako smanjite poreska zahvatanja i prilagodite ih snazi poreskih obveznika, logično je da ćete imati veći broj privrednih subjekata koji će redovnije plaćati poreze i doći iz sive ekonomije u legalne tokove, naglasio je Bugarin

BEOGRAD - Predsednik Privredne komore Srbije Miloš Bugarin izjavio je da povećanje poreza na dodatnu vrednost ne bi bilo poželjno jer bi se odrazilo na životni standard stanovništva i naplatu tog poreza, ali da se može razgovarati o izjednačavanju stopa tog poreza na određene proizvode.
Bugarin je ocenio da bi se povećanje PDV neminovno odrazilo na rast cena svih proizvoda i imalo direktne posledice na standard građana, koji je već sada među najnižima u regionu.
Podsetivši da PDV ima dve stope - od osam i 18 odsto, Bugarin je istakao da se može razgovarati o jedinstvenoj poreskoj stopi, ali pod uslovom da se na deo proizvoda, koji spadaju u osnovne životne namirnice, PDV potpuno ukine.
- Broj proizvoda koji bi sa niže stope bio oporezovan većom poreskom stopom mora biti srazmeran broju proizvoda na koje bi se ukinula poreska stopa, tako da nemamo negativan efekat po privredu i stanovništvo - naveo je predsednik PKS.
Bugarin je podsetio da je PKS prošle godine predložila kratkoročne mere za ublažavanje posledica svetske ekonomske krize i srednjoročne i dugoročne mere usmerene na stvaranje sistemskih i institucionalnih uslova za održivi privredni razvoj i jedan od tih zahteva je i sprovođenje sveobuhvatne poreske reforme.
- Ako smanjite poreska zahvatanja i prilagodite ih snazi poreskih obveznika, logično je da ćete imati veći broj privrednih subjekata koji će biti ažurniji i redovnije plaćati poreze, doći iz sive ekonomije u legalne tokove i biti uredne platiše poreza i doprinosa na lična primanja - naglasio je on.
Jako je važno da se uporedo sa poreskom reformom izvrši i reforma javnog sektora, ukazao je Bugarin ističući da su dosadašnji pokušaji poreskih reformi bili neuspešni, jer nisu zalazile u smanjenje javne potrošnje.
On je naveo da će privreda podržati napore države da sprovede poresku reformu, ali da je protiv prihodne neutralnosti te reforme, odnosno da se na jednoj strani smanjuju poreska opterećenja na zarade, a da se poveća, recimo, porez na dodatu vrednost.
Prema njegovom mišljenju, prevođenjem dela privrede koja je u zoni sive ekonomije može da se crpi dobar deo sredstava za popunjavanje budžetskog deficita, kao i povećanjem akciza na alkohol i cigarete, koji su neprimereno niski u odnosu na druge zemlje.
Bugarin je naglasio da je važno da predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti održavaju stalan dijalog sa privredom koja će biti krajnji korisnik svih zakona koji regulišu pitanje poreza, tako da učestvuju u tome i daju praktične sugestije.
On je ukazao da je važno da se pri donošenju značajnih zakona, pogotovo kada su u pitanju poreski zakoni, njihova primena simulira na mikro nivou, tako da se vidi kakav bi efekat oni imali na privredne subjekte.
- Mi kao poslovna asocijacija srpske privrede imamo mogućnost da to simuliramo i da damo adekvatan odgovor predstavnicima vlasti kakav će to efekat imati jer svi želimo da dođemo do zakona koji je primenjiv i od koga će i država imati koristi i privrednici, a kroz tu simulaciju ćemo doći do najpravičnijih i najadekvatnijih rešenja - istakao je predsednik PKS.