ponedeljak 26. novembar 2012.
RSS
• Društvo •
Početna > Društvo > Skupština usvojila izmene Carinskog zakona

Skupština usvojila izmene Carinskog zakona

BEOGRAD - Skupština Srbije usvojila je danas izmene Carinskog zakona koje predviđaju niže kamate za carinski dug. Izmenama tog zakona, za koje je glasalo 126 poslanika, predviđeno je ukidanje obračunavanja zatezne kamate konformnim metodom na carinski dug koji nije plaćen u propisanom roku. Ta izmena je predložena jer je Ustavni sud Srbije 12. jula 2012. presudio da obračun kamata "primenom konformne metode" nije u saglasnosti sa Ustavom. 

Pošto je u Carinskom zakonu bila propisana primena konformnog metoda zateznih kamata, izmenama tog zakona predviđeno je da se iznos manje naplaćene carine kamata obračunava i plaća primenom prostog interesnog računa od sto, kojim se dobija manja kamata. 

Novi obračun kameta počeće da se primenjuje od 1. januara 2013. Zbog usklađivanja tog zakona sa Zakonom o budžetskom sistemu u delu koji kaže da institucije kao što je Uprava carina ne može da ima samostalne prihode, utvrđeno je da prihodi Uprave carina na osnovu taksi i dažbina postaju deo državnog budžeta. 

Izmenama zakona utvrđeno je smanjenje rokova za čuvanje carinskih isprava i rokova za obaveštavanje dužnika sa pet na tri godine. 

Posle glasanja počeće nova sednica na čijem dnevnom redu su dopune Zakona o budžetskom sistemu koje je predložila Skupština Vojvodine. Skupština Vojvodine dopune Zakona o budžetskom sistemu traži smatrajući da se poslednjim izmenama tog zakona smanjio obim budžeta Vojvodine suprotno Ustavu koji utvrđuje da budžet pokrajine iznosi sedam osto ukupnog državnog budžeta.

Vlada Srbije predložila je Skupštini Srbije da ne prihvati dopunu Zakona o budžetskom sistemu navodeći da ukupni transfer Vojvodini, ali i ostali deo budžeta pokrajine, prati i ključne promene u fiskalnoj politici. Parlament bi sutra trebalo da razmotriti Vladin predlog državnog budžeta za 2013. godinu.