subota 24. april 2010.
RSS
• Društvo •
Početna > Društvo > Efikasnije protiv poplava i požara

NACIONALNI TRENING CENTAR MUP DOPRINEĆE BOLJEM REAGOVANJU U VANREDNIM SITUACIJAMA

Efikasnije protiv poplava i požara

Predrag Marić: Tražimo lokaciju u Beogradu na kojoj će se moći odvijati kompletna obuka, što je u skladu za Zakonom o vanrednim situacijama

BEOGRAD - Nacionalni trening centar Ministarstva unutrašnjih poslova doprineće efikasnijem reagovanju u slučaju vanrednih situacija - poplava, požara i raznih nesreća, ocenili su načelnik sektora MUP-a za vanredne situacije Predrag Marić i direktor misije Američke agencije za međunarodnu pomoć u Srbiji Majkl Harvi.
Tokom posete nacionalnom centru, koji je smešten u prostorijama Crvenog krsta, Harvi je ukazao na značaj obuke radnika Sektora za vanredne situacije, ali i predstavnika lokalnih samouprava za reagovanje u slučaju vanrednih situacija. On smatra da Nacionalni centar, u oblasti obuke za reagovanje u slučaju vanrednih situacija, može da dostigne nivo koji odgovara bilo kojoj evropskoj državi.
Marić je naglasio značaj istovremene obuke i predstavnika državnih organa i lokalne samouprave za reagovanje u slučaju vanrednih situacija i naveo da su u toku aktivnosti za pronalaženje lokacije u Beogradu, na kojoj će se moći odvijati kompletna obuka, što je u skladu za Zakonom o vanrednim situacijama.

Načelnik Nacionalnog trening centra Aleksandar Lazarević je precizirao da će se, uz osnovnu, u centru odvijati i razni vidovi specijalističkih obuka - za reagovanje u slučaju poplava, požara, nesreća na železnici i drugo.
Generalni sekretar Crvenog krsta Vesna Milenović je ocenila da će saradnja Crvenog krsta i državnih organa i u slučaju vanrednih situacija biti još bolja zahvaljujući i Zakonu o vanrednim situacijama.
Posetom je označen početak nove faze u razvoju Nacionalnog trening centra, institucije od nacionalnog značaja, koja će u budućnosti obučavati sve učesnike u integrisanom sistemu zaštite i spasavanja u Srbiji i time doprineti podizanju nivoa pripremljenosti za vanredne situacije.
USAID je kroz program za Planiranje i reagovanje u vanrednim situacijama obezbedio tehničku i materijalnu pomoć kako bi Sektor za vanredne situacije omogućio visokokvalitetnu obuku svojim pripadnicima, kao i svim članovima štabova za vanredne situacije na lokalnom nivou.