sreda 21. april 2010.
RSS
• Društvo •
Početna > Društvo > Za bezbedno detinjstvo

Za bezbedno detinjstvo

BEOGRAD - Ministarstva unutrašnjih poslova i prosvete, u nastojanju da se unapredi nivo bezbednosti učenika i škola, pokrenuli su zajednički projekat "Bezbedno detinjstvo - razvoj bezbednosne kulture mladih".
U okviru prve faze projekta započela je obuka policajaca i predstavnika školskih uprava koji će sledeće školske godine učenike osnovnih škola upoznati sa rizicima i pretnjama koje mogu ugrožavati njihovu bezbednost, kao i veštinama samozaštite od raznih vidova nasilja.
Obuke će se realizovati kroz održavanje deset regionalnih seminara, od aprila do juna ove godine i njima će biti obuhvaćeno 580 polaznika sa teritorije Srbije.
Organizovanje ovih seminara "doprineće razvijanju bezbednosne kulture i bezbednog okruženja za decu, u kome će biti ostvareno pravo svakog deteta da bude zaštićeno od svih oblika nasilja i zloupotreba".
Polaznici će, posle završene obuke, razgovarati sa učenicima da bi im preneli potrebna znanja i veštine za samozaštitu i organizovati druženja radi upoznavanja sa svim rizicima i bezbednosnim pretnjama.
Projekat je definisan u okviru Akcionog plana za sprovođenje nacionalne strategije za prevenciju i zaštitu dece od nasilja od 2010. do 2012. Ujedno predstavlja i sprovođenje aktivnosti iz Okvirnog akcionog plana za prevenciju nasilja u obrazovno-vaspitnim ustanovama, koji je januara 2009. donelo Ministarstvo prosvete.