sreda 21. april 2010.
RSS
• Društvo •
Početna > Društvo > Do novca iz fondova posle 58 godine života

NOVINE U PREDLOGU IZMENA I DOPUNA ZAKONA O DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOVIMA

Do novca iz fondova posle 58 godine života

I kada napune navedene godine starosti, građani neće moći da podignu ceo akumulirani iznos sredstava, već samo jednu trećinu, dok će preostali iznos moći da dobijaju u ratama u narednim godinama

BEOGRAD - Najznačajnija novina Predloga izmena i dopuna Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima, koji je Vlada Srbije usvojila na prethodnoj sednici, jeste da će građani moći da podignu deo svoje ušteđevine sa napunjenih 58 umesto sa dosadašnje 53 godine, izjavio je državni sekretar u Ministarstvu finansija Slobodan Ilić.
Ilić je rekao da bi ovaj predlog zakona do kraja aprila trebalo da bude prosleđen parlamentu, da se njegovo usvajanje očekuje do polovine ove godine , a da će se odredbe zakona odnositi samo na nove članove penzionih fondova.
Kako je objasnio, podizanje starosne granice za podizanje štednje za penziju poklapa se i sa izmenama i pomeranjem granice za odlazak u penziju, u Zakonu o penzijsko-invalidskom osiguranju.

Državni sekretar je naveo da i kada se napuni 58 godina, građani neće moći da podignu ceo akumulirani iznos sredstava, već samo jednu trećinu, dok će preostali iznos moći da dobijaju u ratama u narednim godinama. On je naglasio i da je ranije podizanje ušteđenog novca moguće samo u slučaju trajnog invaliditeta i nesposobnosti za rad.
Ove izmene uvedene su kako bi se sprečila mogućnost da se podigne sva ušteđevina i potroši na kupovinu automobila ili nekog drugog potrošnog dobra obrazložio je Ilić i ocenio da nije reč o "oštrom" uslovu, imajući u vidu objektivnu nameru države da se štedi za starost a ne za potrošnju.
- Osnovni cilj koji želimo da postignemo je da se poveća broj ljudi koji se opredeljuje za štednju kroz dobrovoljne penzione fondove i destimulišemo ranije povlačenje sredstava - rekao je Ilić na konferenciji za novinare u Vladi Srbije i dodao da dobrovoljni penzioni fondovi u Srbiji danas imaju oko 180.000 članova.

Država je za ulaganje u fondove obezbedila poreske olakšice od 3.560 dinara, a sve kako bi se penzije dobijene iz državnog PIO fonda uvećale za određeni iznos dobijen iz dobrovoljnog penzionog fonda i na taj način poboljšao životni standard penzionera, rekao je sekretar.
Državni sekretar je naglasio da nove izmene Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima donose i unapređenje pozicije i zaštite članova penzionih fondova, ali i smanjenje njihovih troškova.
Tako bi, prema novom predlogu, stopa naknade koja se plaća Društvu za upravljanje penzijskim fondovima bila dva odsto godišnje od neto vrednosti imovine fonda a smanjila bi se na 1,25 odsto godišnje u onom trenutku kada neto vrednost penzijskih fondova koji posluju na tržištu dostigne 0,75 odsto Bruto domaćeg proizvoda Srbije (BDP) Ilić je naveo da su njegova očekivanja i da se pomenuti udeo neto imovine penzionih fondova u BDP-u dostigne za nekih tri do pet godina.

Prema njegovim rečima, zbog "plitkog" domaćeg tržišta kapitala proširene su i mogućnosti ulaganja fondova u kratkoročne dužničke hartije od vrednosti koje izdaju banke u Srbiji i u investicione jedinice otvorenih investicionih fondova kako u Srbiji, tako i u zemljama EU i OECD-a.
Novina je i da će članovi fonda ubuduće moći da garantuju svojom novčanom imovinom u fondu da će ispuniti ugovorene obaveze prilikom kupovine prvog stana.

Komentari

Ništa gore nego kada ti neko ograničava šta ćeš da radiš sa svojim sopstvenim parama. Šta državu briga za šta ću ja da potrošim novac koji sam lično uštedeo. Ako hoću automobil, kupiću ga. Ako hoću da budem gladan, biću gladan. Moj novac, moj problem.
E zato niko ko je bar malo logičan neće ulagati novac u ove fondove u kojima će drugi da mu određuju kada će i kako će da troši svoj novac.
Naravno da treba štedeti. Isplativije je ulagati manje iznose u više banaka. Prvo, dobit na osnovu kamata je veća od odbiti u ovim fondovima i drugo, SVOJ novac možete potrošiti onda kada Vi to hoćete i kako hoćete.
Građani, uslovi u ovim fondovima su loši, ne nasedajte propagandi i reklamama. Cuvajte svoj novac, on je samo Vaš i Vi jedini odlučujete kada ćete i kako ćete da ga trošite.
Nisam siguran da će ovaj moj komentar biti objavljen jer nije u interesu osiguravajućih kuća.