sreda 20. jul 2011.
RSS
• Društvo •
Početna > Društvo > Dva srpska lekara jedini strani lekari s pravom na rad

Dva srpska lekara jedini strani lekari s pravom na rad

LJUBLJANA - Samo dva lekara iz inostranstva su do sada dobila odluku o pravu na zaposlenje u zdravstvenim ustanovama u Sloveniji, i to oba iz Srbije. Za priznavanje kvalifikacije ove godine se prijavilo 158 lekara iz inostranstva, kvalifikaciju Lekarske komore Slovenije su dobila dva lekara interne medicine, dok je većina prijavljenih dobila odluke o dodatnim uslovima.
Dodatni uslovi su na primer dodatni završni ispit, pripravništvo, stručni ispit u slučaju priznavanja profesionalne kvalifikacije lekara, period prilagođavanja, ispit stručne osposobljenosti itd. Uprkos ispitima, koje će morati dodatno položiti oni već mogu početi rad u slovenačkim zdravstvenim ustanovama, ali pod mentorstvom, jer je reč o takozvanom periodu prilagođavanja.
U toj grupi nalazi se 17 anesteziologa. Slovenačke zdravstvene ustanove bi ove godine mogle zaposliti 516 lekara, a recimo Klinički centar u Ljubljani traži još 17 anesteziologa. Ministar zdravlja Dorjan Marušić je nedavno za list Dnevnik izjavio da je najznačajnije to što su većina podnosilaca molbi za zaposlenje iz grana medicine, koje Slovenija najviše traži. Za pojedine lekare, koji su u proteklom periodu dobili posao u Slovenji, ona je bila odskočna daska za odlazak u druge zemlje EU, a tako će biti i ubuduće, pod uslovom da sa pridobijenom profesionalnom kvalifikacijom u Sloveniji provedu najmanje tri godine.
Nakon tri godine, ukoliko ga njegov poslodavac ne bude obavezao ugovorom na duži period, lekar će moći da posao potraži u bilo kojoj drugoj državi EU.