nedelja 19. oktobar 2008.
RSS
• Društvo •
Početna > Društvo > Opozicija ne veruje u iskorenjivanje korupcije

SKUPŠTINA SRBIJE ZAVRŠILA RASPRAVU O ANTIKORUPCIJSKIM ZAKONIMA

Opozicija ne veruje u iskorenjivanje korupcije

BEOGRAD - Poslanici Skupštine Srbije završili su juče raspravu o amandmanima na set antikorupcijskih zakona. Među njima je i Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije i Zakon o finansiranju političkih stranaka.
Zakonom o Agenciji za borbu protiv korupcije predviđeno je formiranje agencije čije su najvažnije nadležnosti rešavanje o sukobu interesa, vođenje registra funkcionera i njihove imovine, kontrola finansiranja političkih stranaka i međunarodna saradnja u borbi protiv korupcije. Ovo telo imaće direktora i odbor od devet članova, koje će birati Skupština Srbije, a počeće s radom 1. januara 2010. godine.

Predlogom zakona o finansiranju političkih stranaka predviđeno je da partije svoje finansijske izveštaje dostavljaju Agenciji za borbu protiv korupcije umesto Republičkoj izbornoj komisiji, kao do sada. Vlada nije prihvatila nijedan od sedam podnetih amandmana.

Ministarka pravda Snežana Malović, koja danima prisustvuje raspravi u parlamentu, rekla je da se formiranjem agencije Odbor za sprečavanje sukoba interesa utapa u to telo.
Poslanici opozicije kritikovali su ovaj predlog zakona tvrdeći da ne postoji ozbiljna namera države da se upusti u borbu protiv korupcije i kriminala, navodeći da se samo uvećava državni aparat na teret građana.