četvrtak 18. mart 2010.
RSS
• Društvo •
Početna > Društvo > Uprava radi uprave, ne radi građana

OMBUDSMAN U SVOM IZVEŠTAJU SKUPŠTINI OCENIO DA SE U SRBIJI LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA POŠTUJU

Uprava radi uprave, ne radi građana

Zaštitniku građana se prošle godine obratilo 8.700 građana, znatno više nego prethodnih godina, a najviše pritužbi se odnosilo na kršenje prava iz oblasti radnog odnosa

BEOGRAD - U Srbiji se ljudska i manjinska prava i slobode štite i poštuju, dok poštovanje prava građana od strane administracije nije zadovoljavajuće, ocenjeno je u izveštaju zaštitnika građana za 2009. godinu, koji je juče upućen Skupštini Srbije.
U redovnom godišnjem izveštaju ombudsmana Saše Jankovića navodi se da se tokom protekle godine zaštitniku građana obratilo 8.700 građana, što je znatno više nego prethodnih godina, a da se najviše pritužbi odnosilo na kršenje prava iz oblasti radnog odnosa.

Po brojnosti pritužbi i uočenim problemima, pored nepravilnog rada uprave, posebno značajne bile su pritužbe na kršenja prava iz radnog odnosa i prava stečenih u vezi sa radnim odnosom, pre svega iz penzijskog osiguranja. Kako je navedeno, zaštitniku građana obraćali su se kako radnici pojedinačno, tako i radnički sindikati.
U izveštaju je navedeno i da je uprava u Srbiji u velikoj meri okrenuta prema sebi, a ne građanima i njihovim pravima. Struktura podnetih pritužbi i kontrole pokazuju da uprava krši prava građana najčešće ne zbog toga da bi ih onemogućila u ostvarivanju konkretnog prava ili slobode, već zbog nedostatka odgovornosti za učinjeno i svesti o tome da se poslovi uprave moraju obavljati uz poštovanje načela dobre uprave, a posebno dostojanstva stranke.

Ombudsman je u izveštaju naveo i da se, ukupno posmatrano, ljudska i manjinska prava i slobode u Srbiji štite i poštuju, pri čemu propisi garantuju viši nivo od onog koji je dostignut u praksi.
Na kraju svog godišnjeg izveštaja, zaštitnik građana izneo je Skupštini preporuke koje bi mogle da doprinesu poboljšanju njihovog položaja u odnosu na organe uprave, a za koje smatra da u praksi u potpunosti mogu da se ostvare.
Među prvima je preporuka da Vlada Srbije postane svesna značaja saradnje sa institucijom zaštitnika građana.