četvrtak 15. jul 2010.
RSS
• Društvo •
Početna > Društvo > NBS: Banke u Srbiji visoko kapitalizovane i likvidne

NBS: Banke u Srbiji visoko kapitalizovane i likvidne

BEOGRAD  - Narodna banka Srbije (NBS) saopštila je da su srpske banke visoko kapitalizovane i likvidne i da se može očekivati nastavak ukrupnjavanja u bankarskom sektoru.

Kako se navodi u saopštenju, ukrupnjavanje na tržištu je realno očekivati zbog visokog nivoa konkurencije u bankarskom sektoru i velikog broj banaka sa izrazito malim tržišnim učešćem.

U tom procesu može se očekivati vlasnička transformacije manjih banaka ili pripajanje jačim bankama, navodi se i dodaje da ti tržišno inicirani procesi, ni na koji način ne utiču na prava i obaveze klijenata.

Ekonomista Zoran Jeremić ocenio je 13. jula da bi grupacija od desetak banaka sa tržišnim učešćem od 0,5 do jedan odsto u roku od godinu dana mogla da upadne u ozbiljan problem oko opstanka na srpskom tržištu.

Narodna banka Srbije je naglasila da stalno nadzire prodaju ili pripajanje banaka i obezbeđuje finansijsku stabilnost bankarskog sektora i zaštitu depozita građana Srbije.

U saopštenju se navodi i da prema rezultati ažuriranih stres testova bankarskog sektora, sa presekom stanja od 31. marta 2010, ukazuju da je bankarski sektor i dalje otporan na spoljne i unutrašnje potrese.

Ističe se da bi i pri ostvarenju pesimističkog makroekonomskog scenarija za 2010. i 2011. godinu, bankarski sektor Srbije bio sposoban da s postojećim kapitalom i rezervama absorbuje sve projektovane gubitke i ostane iznad regulatornog minimuma. Prema tom scenariju adekvatnost kapitala bankarskog sektora bi se smanjila sa 21,5 odsto iz marta 2010. na 16,8 odsto na kraju decembra 2011. godine, navela je NBS.

Ukupni krediti kod kojih banke imaju problema u naplati ne predstavljaju razlog za zabrinutost iako umereno rastu jer banke imaju dovoljan kapacitet da se suoče sa dodatnim gubicima zbog tih plasmana, ističe se u sapštenju.

To potvrđuje, navela je NBS, povećanje kreditne aktivnosti, visok nivo i blagi rast adekvatnosti kapitala, zaustavljanje pada i neznatni oporavak profitabilnosti bankarskog sektora i visok stepen pokrića problematičnih kredita rezervom za procenjene gubitke.

Zahvaljujući toj rezervi koja iznosi oko 160 odsto, bankarski sektor bi i u slučaju potpunog otpisa upola većeg iznosa plasmana od trenutnog iznosa problematičnih kredita, zadržao nepromenjen pokazatelj adekvatnosti kapitala, istakla je Narodna banka Srbije.