nedelja 14. april 2013.
RSS
• Društvo •
Početna > Društvo > Protiv govora mržnje

Protiv govora mržnje

BEOGRAD -  Sve veća upotreba društvenih mreža dovela je pored bolje informisanosti i aktivizma i

do niza negativnih pojava u sajber okruženju – digitalnog nasilja, širenja diskriminacije, ksenofobija i rasizma, pojavu govora mržnje usmerenog prema svemu što je drugačije, bez obzira na osnov (nacionalni, verski, rodni i sl).

Jedno od poslednje sprovedenih istraživanja sa uzorkom od preko tri hiljade osnovaca  i srednjoškolaca, u sklopu projekta „Zaustavimo digitalno nasilje“, ukazalo je da više od  90 odsto mladih ima mobilni telefon sa mogućnošću konekcije na Internet, a da Fejsbuk koristi svakodnevno preko 80 odsto mladih. Rezultati alarmantno ukazuju na činjenicu da  24 odsto učenika doživelo iskustvo uznemiravanja putem mobilnog telefona ili Interneta.

Izveštaj je pokazao i da je u svakom prosečnom odeljenju sa 30 učenika, bar dvoje prihvatilo da izađe od jednog do pet puta sa nekim koga nikada u životu nije videlo.

Svakodnevno se susrećemo sa slučajevima postavljanja uvredljivih poruka i pretnji ispod slika i postova, kao i potpirivanjem netrpeljivosti kroz blogove i druge forme sajberinterakcije. Nažalost, ishodi ovih negativnih pojava mogu biti i fatalni.

Imajući u vidu značaj zaštite mladih od svih oblika uznemiravanja, te potrebu da se Internet učini bezbednim mestom za sve, Srbija je lansirala nacionalnu kampanju protiv govora mržnje na Internetu 20. marta, dva dana pre nego što je lansirana panevropska kampanja Saveta Evrope od strane generalnog sekretara Tjoborna Jaglanda.

Napominjemo da je do sada 35 zemalja-članica Saveta Evrope formiralo svoje nacionalne komitete ili je u procesu formiranja istih, te da je Srbija prva zemlja koja je to učinila. Nacionalni komitet je organ zadužen za vođenje kampanje na nacionalnom nivou u čiji sastav ulaze predstavnici institucija, civilnog sektora, medija, stručne

zajednice. Komitetom predsedava ministar omladine i sporta Alisa Marić, zamenik je državni sekretar Nenad Borovčanin, a među članovima su predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva pravde i državne uprave, Ministarstva prosvete, nauke I tehnološkog razvoja, Ministarstva kulture i informisanja, Ministarstva rada,

zapošljavanja i socijalne politike, Specijalnog tužilaštva, kao i predstavnici omladinskih organizacija, što ukazuje na dobru praksu zajedničkog delovanja svih aktera.

Kampanja teži da ukaže da su na meti govora mržnje stvarni, a ne virtuelni ljudi i da on izaziva tragedije u realnom životu. Pritiskom dugmeta za isključivanje kompjutera ne nestaje sve ono što ste ostavili kao svoj trag u sajber prostoru. Dakle, koraci su joj da informiše, edukuje, navede na prepoznavanje i reakciju.

“Cilj kampanje je da podigne svest o tome šta je govor mržnje, odakle dolazi i kako ga zaustaviti, kao I kakve su posledice u realnom životu. Jedаn od nаjboljih nаčinа dа se to učini je kаmpаnjа nа nаcionаlnom nivou kojom će se promeniti svest društvа, uz angažman svih relevantih faktora u zemlji, kao i edukаcijа nаjmlаđih i njihovih roditeljа,

koji često ne obraćaju pažnju šta im deca rade na internet. Posebno je važno učešće Ministarstva prosvete, nauke I tehnološkog razloga koje je prepoznalo ozbiljnost problema I prihvatilo učešće nastavnika i profesora koji su u dnevnom kontaktu sa mladima. Kontinuiranom akcijom želimo da upalimo svetlo u mračnim delovima interneta I da mržnju zameni ljubav!”, kaže  Nenad Borovčanin

Planovi Komiteta su da se u sklopu aktivnosti kampanje delovanje usmeri na nekolikooblasti: sprovođenje istraživanja „Mladi i Internet“, kampanju u realnom svetu i online aktivnosti, izmene u sklopu postojećeg strateškog i zakonodavnog okvira.