četvrtak 13. novembar 2008.
RSS
• Društvo •
Početna > Društvo > Izbor , a ne reizbor sudija

MINISTARKA MALOVIĆ PREDSTAVILA NOVI ZAKON O SUDIJAMA

Izbor , a ne reizbor sudija

Predviđen je opšti izbor sudija koji će po novom zakonu stupiti na dužnost od 1. januara 2010. godine, a rok usklađen sa uspostavljanjem nove mreže sudova

BEOGRAD - Ministarka pravde Snežana Malović izjavila je da novi zakon o sudijama predviđa nezavisnost u obavljanju sudijske funkcije i zabranu svakog uticaja na sudiju.

Na početku objedinjene načelne rasprave u Skupštini Srbije o predlozima zakona o sudijama i o Visokom savetu sudstva, ministarka pravde Snežana Malović rekla je da su zakoni usklađeni sa Ustavom i da će nova rešenja dovesti do značajne reforme i poboljšanja efikasnosti uz proklamovano načelo nezavisnosti.

Ona je dodala da zakoni imaju u vidu evropske standarde u oblasti sudstva i da će omogućiti da sudska vlast dobije odgovarajuće mesto koje joj pripada u modernom demokratskom društvu.

Malovićeva je navela da je predviđen opšti izbor sudija koje će po novom zakonu stupiti na dužnost od 1. januara 2010. godine i da je taj rok usklađen sa uspostavljanjem nove mreže sudova.

NESPORAZUM O KOSOVU
Odgovarajući na primedbe poslanika, ministarka je navela da je juče nedvosmisleno rekla da će kao ministar pravde poštovati Ustav i zakone. Povodom primedbi da se novim zakonima ukida pravosuđe Srbije na Kosovu, Malovićeva je navela da je došlo do nesporazuma i da je predloženim zakonom o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava predviđeno osnivanje više sudova i tužilaštava u Kosovskoj Mitrovici.
- Ne može se reći da se nije vodilo računa o pravosuđu na Kosovu. Kosovo je sastavni deo Srbije - navela je ministarka.

- Ovo nije reizbor nego izbor svih sudija - rekla je Malović i dodala da je predviđeno da parlament bira sudije koji prvi put stupaju na tu dužnost na predlog Visokog saveta sudstva na period od tri godine, a nakon isteka tog perioda za stalni izbor biće nadležan Visoki savet sudstva, prenela je Beta.

Ona je dodala da pri izboru sudija treba voditi računa o njihovom nacionalnom sastavu. Novine zakona su, kako je navela ministarka, vrednovanje rada sudija, utvrđivanje osnovice za obračun i isplatu plata u budžetu čime se doprinosi materijalnoj nezavisnosti sudija, kao i funkcija zamenika predsednika suda.

Novine se odnose i na postupak razrešenja sudija koji može da pokrene svako lice, a odluku o razrešenju donosi Visoki savet sudstva. Na tu odluku predviđeno je pravo žalbe. Novina je i disciplinska odgovornost sudija, navela je Malovićeva, kao i prestanak sudijske dužnosti zbog navršavanja radnog veka po sili zakona, dok se u izuzetnim slučajevima može produži rad za još dve godine.

Predviđeno je da Visoki savet sudstva kao nezavisan pravosudni organ samostalno raspolaže sredstvima i da su sedam od 11 njegovih članova sudije. Visoki savet sudstva bira i razrešava sudije, odlučuje o prestanku sudijske funkcije, predlaže kandidate za prvi izbor Skupštini, predsednike sudova, a među njima mora biti sudija sa teritorije autonomne pokrajine. Članove prvog sastava Visokog saveta sudstva iz reda sudija bira Skupština na predlog Vrhovnog saveta pravosuđa.

Ključne reči: