ponedeljak 11. jun 2012.
RSS
• Društvo •
Početna > Društvo > Obrada popisa stanovništva teče po planu

Obrada popisa stanovništva teče po planu

BEOGRAD - Svi podaci o popisu stanovništva Srbije biće uneti do početka jula, nakon čega sledi njhova obrada, najavila je predstavnica Republičkog zavoda za statistiku Snežana Lakčević.

Ona je rekla da unošenje podataka teče prema planu i navela da bi do početka jula trebalo da budu skenirani svi popisni obrasci za građane, domaćinstva i stanove, ističući da je do sada završeno 80 odsto tog posla.

Koliko je to veliki posao, prema rečima Lakčevićeve, govori podatak da treba da bude skenirano 7,56 miliona popisnih obrzaca za lica i 3,3 miliona obrzaca za popis domaćinstava i stanova.

Navela je da podaci nakon unošenja prolaze kroz specifičan softver koji tu sliku pretvara u slova i brojeve koji su čitljivi za program i šalje ih u bazu za dalju obradu podataka.

Lakčevićeva je rekla da bi ceo taj posao trebalo da bude završen početkom jula, nakon čega ostaju još dve sedmice da stručnjaci RZS završeo naredne faze obrade popisa.

"To su kontrola koontingenata i šifiranje tekstualnmih odgovora o školskoj spremi, zanimanju i delatnosti naših građanja", rekla je načelnica Odelenja RZS za popis Snežana Lakčević.

Napomenula je da onda sledi statistička kontrola popisnih obrazaca, odnosno popisnih podataka kako bi se pristupilo tabeliranju podataka.

Lakčeviceva je istakla da će iskazivanje konačnih podataka popisa stanovnišva u Srbiji, koje je obavljeno na jesen 2011. godine, početi 7. septembra 2012. godine, objavljivanjem publikacije stanovništva prema nacionalnoj pripadnosti.

Prema tom planu, za 12. oktobar je planirano objavljivaje druge knjige popisa u kojoj su podaci o stanovništvu prema polu i starosti, zatim će 26. oktobra biti objavljeni podaci popisa stanvnovnioštva prema polu i starosti.

Do kraja ove godine RZS Srbije će objaviti i konačne podatke popisa stanovništva, prema državljanstvu, maternjem jeziku i veroispovesti, kao i prema nacionalnoj pripadnosti, starosti i polu, prema bračnom statusu, polu i starosti.

Tokom ove godine biće objavljeni i podaci o broju i površini stambenih jedinica i stanova prema osnovu korišćenja, kao i najčešća imena i prezimena u Srbiji.

Ostale publikacije biće objavljivane sukcesivno tokom 2013. godine, navedeno je na sajtu RZS Srbije.