nedelja 10. oktobar 2010.
RSS
• Društvo •
Početna > Društvo > Država ne štiti dobro radnike

Država ne štiti dobro radnike

BEOGRAD - Zaštitnik gradana Saša Jankovic izjavio je da je kršenje prava radnika u Srbiji veoma ucestala i rasprostranjena pojava, i da država cešto neefikasno reaguje u takvim situacijama, a ponekad i sama krši prava svojih gradana.

"Ponekad i sama država, kao poslodavac, krši prava svojih gradana, a nekada i zakonski propisi pogoduju neostvarivanju prava gradana i njihovog kršenja", rekao je Jankovic.

Jankovic je pozvao na efikasnije poštovanje zakonskih propisa koji garantuju zaštitu prava gradana, i ukazao na neke oblike kršenja radnickih prava, kao što su rad "na crno", nemogucnost korišcenja dnevnog, nedeljnog i godišnjeg odmora, kao i neplacanje prekovremenog rada. On je podsetio da je nedavno postignut dogovor da država i njeni organi nece stupati u poslovne odnose s preduzecima, koja ne ispunjavaju svoje obaveze prema radnicima.

Zaštitnik gradana je pozvao gradane koji znaju da poslodavci ne isplacuju obaveze prema njima, a žele da sklope neki oblik ugovora sa državom, da se obrate zaštitniku gradana. On je ukazao da poslodavci, s obzirom na promene na tržištu i u skladu sa svojom poslovnom politikom, "imaju pravo da promene broj radnika, ali to ne smeju uciniti iz hira".

"Država se mora postaviti kao garant minimalne korektnosti odnosa poslodavaca i radnika", kazao je Jankovic i naveo da se u posebno teškom položaju nalaze radnici u malim sredinama, koji ne smeju da govore o nekorektnom odnosu svojih poslodavaca, jer znaju da ce im to "zatvoriti vrata" i drugih poslodavaca.