subota 9. mart 2013.
RSS
• Društvo •
Početna > Društvo > Za porez dugujemo 1.025 milijardi dinara, pola nenaplativo

Ivan Simič

Za porez dugujemo 1.025 milijardi dinara, pola nenaplativo

BEOGRAD - Ukupni poreski dug privrede i građana u Srbiji na kraju 2012. godine iznosio je oko 1.025 milijardi dinara, od čega je 356,9 milijardi glavnica, a 667,9 milijardi su kamate, izjavio je vršilac dužnosti direktora Poreske uprave Srbije Ivan Simič.

"Od tog iznosa nenaplativo je 573,6 milijardi dinara duga jer su dužnici brisani iz registra ili su u stečaju, likvidaciji, u postupku privatizacije, a u nekim slučajevima se radi o fantomskim firmama ili peračima novca", rekao je Simič.

On je podsetio da je Poreska uprava dužnicima omogućila da do kraja marta ispune uslove za mirovanje poreskog duga i otpis kamata, a da su do sada pravo na tu olakšicu stekli obveznici čiji je glavni dug 190,1 milijardi, a dospela kamata 371,1 milijardi dinara.

"Prinudna naplata duga počeće u aprilu", istakao je Simič i najavio da će početkom aprila, nakon isteka roka za sticanje prava za mirovanje duga i otpis kamata, Poreska uprava objaviti spisak najvećih poreskih dužnika.

Kako je objasnio, objava spiska najvećih dužnika u Srbiji svaka tri meseca je obaveza Poreske uprave po osnovu Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, ali je u januaru izostala ta lista jer je tekao rok za izmirenje određenih poreskih obaveza, kako bi dužnici stekli pravo na mirovanje duga i otpis kamata.

Simič je rekao da je Poreska uprava u 2012. godini na osnovu opomena i donetih rešenja o prinudnoj naplati za dug od 67,9 milijardi dinara naplatila 33,5 milijarde, od čega 11,3 milijardi prinudno, a 22,2 milijarde je redovna naplata po izdatim opomenama.

Poreska uprava, po njegovoj proceni, biće modernizovana u naredne dve godine, što znači da će u potpunosti preći na elektronsko poslovanje s poreskim obveznicima i da će biti pojednostavljen rad poreskih službenika i poreske procedure, a biće i promenjen odnos prema poreskim obveznicima.

Da bi Poreska uprava optimalno poslovala, kako je rekao Simič, trebalo bi da zapošljava 7.350 ljudi, oko 800 više nego sada.

"Na osnovu Zakona o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u republičkoj administraciji, koji je u primeni od decembra 2009. godine, u ovom trenutku mogući broj zaposlenih u Poreskoj upravi je 6. 549, koji je trenutno i sistematizovan, a sigurno je da se taj broj neće menjati u ovoj godini", kazao je Simič.