četvrtak 6. maj 2010.
RSS
• Društvo •
Početna > Društvo > Zakon o upotrebi jezika i pisma

Zakon o upotrebi jezika i pisma

BEOGRAD - Skupština Srbije usvojila je juče izmene Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisma, u kome se navodi da je u Srbiji u službenoj upotrebi srpski jezik, a da na teritoriji jedinica lokalne samouprave u ravnopravnoj službenoj upotrebi mogu da budu jezik i pismo nacionalne manjine.

Zakonom je predviđeno da se pripadnici nacionalnih manjina, čiji broj prema poslednjem popisu dostiže najmanje dva odsto u ukupnom broju stanovništva, mogu obratiti republičkim organima na svom jeziku, a imaju pravo i da dobiju odgovor na tom jeziku.

Usvojene su i izmene i dopune Zakona o obeležavanju dana žalosti na teritoriji Srbije kojima je predviđeno da će ubuduće programske sadržaje i u danima žalosti kontrolisati Republička radiodifuzna agencija.

Usvojena je i odluka o utvrđivanju starih i retkih knjiga od izuzetnog značaja koja predviđa da 310 srpskih rukopisnih i štampanih knjiga od 15. do 19. veka bude proglašeno za kulturno dobro.

Poslanici su usvojili i Zakon o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, koji bi trebalo da poboljša naplatu obaveznog socijalnog osiguranja i reši probleme iz oblasti socijalnog, zdravstvenog i penzionog osiguranja.

Zakonom bi trebalo da bude uspostavljena jedinstvena baza podataka obaveznog socijalnog osiguranja, koja će omogućiti da nesavesni poslodavci koji izbegavaju plaćanje doprinosa budu brzo identifikovani.

Usvojene su i izmene Zakona o poštanskim uslugama čijim se odredbama definišu i objašnjavaju pojmovi prenosa poštanskih pošiljaka, poštarine za prenos poštanske pošiljke, naknada štete koju je poštanski operator dužan da nadoknadi u slučaju prekoračenja roka uručenja, gubitka ili oštećenja pošiljke. Precizirane su obaveze poštanskih operatora da, pri obavljanju usluga, obezbede nepovredivost poštanskih pošiljki i tajnost podataka.