petak 5. februar 2010.
RSS
• Društvo •
Početna > Društvo > Krediti za ugostitelje

Krediti za ugostitelje

BEOGRAD - U budžetu je ove godine predviđeno 400 miliona dinara za kredite za podsticanje kvaliteta ugostiteljskih usluga, a vladinom uredbom o uslovima i načinu dodele tih kredita, koja je objavljena u "Službenom glasniku Srbije" broj 4, predviđeno je da učešće pozajmice u finansiranju projekta može biti najviše 50 odsto.

Pravo na korišćenje kreditnih sredstava imaju fizička lica i mala i srednja preduzeća, koja su registrovana za obavljanje turističke delatnosti ili kao poljoprivredno gazdinstvo, a uslov je da u prethodne dve godine nisu kažnjavani za privredne prestupe i da su izmirili poreske obaveze.

Minimalni iznos odobrenog kredita za poljoprivredno gazdinstvo i fizička lica je 500.000 dinara, a za malo i srednje preduzeće dva miliona dinara. Rok otplate je 60 meseci, uz grejs period od godinu dana.