nedelja 2. oktobar 2011.
RSS
• Društvo •
Početna > Društvo > Vujović: Dobra vest iz MMF, posao tek predstoji

Vujović: Dobra vest iz MMF, posao tek predstoji

VAŠINGTON - Odluka Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) da odobri Srbiji aranžman iz predostrožnosti bez sumnje predstavlja pozitivan znak i garantuje držanje budžetskog deficita u predviđenim okvirima, ali rad na reformi fiskalne sfere u zemlji tek predstoji, izjavio je danas Dušan Vujović, koji je do nedavno radio kao vodeći ekonomista u Svetskoj banci.

Vujović je ukazao da se u izjavi šefa Misije MMF-a za Srbiju Alberta Jegera jasno naglašava da je za aranžman ključna potreba prilagođavanja Srbije u fiskalnoj sferi, pre svega kroz usvajanje rebalansa budžeta u dogovorenim okvirima, a zatim i kroz poštovanje fiskalnih pravila u realizaciji ovogodišnjeg i donošenju budžeta za narednu godinu.

Pored poštovanja ovih kratkoročnih budžetskih ciljeva, deo analitičke, reformske i političke energije mora da se usmeri na rešavanje dugoročnijih, strukturnih, problema u fiskalnoj sferi i široj oblasti upravljanja javnim resursima, ističe Vujović.

Jedino tako će se izbeći praksa, koja se ustalila poslednjih nekoliko godina, da nesrazmerno veliki deo energije odlazi na loše (ispolitizirano) budžetsko planiranje i gotovo stalne rebalanse budžeta, tvrdi Vujović koji je i doktor ekonomskih nauka.

"Jedino tako ćemo znati šta i gde da sečemo kad mora i gde da usmeravamo nova sredstva kad se pojave", dodaje ekspert.

Saznanje da su suštinske reforme u upravljanju javnim resursima neophodne postoji već duže vreme. Pored Fiskalnog saveta formirana su i druga neophodna tela pri Vladi Srbije. Ono što još uvek nedostaje je politička volja da se to dovede do rezultata, ističe Vujović.

Prema njegovim rečima, neophodno je objediniti domaću i stranu pamet da bi konkretizovali predlozi za kvalitetnije upravljanje budžetom i svim drugim javnim resursima polazeći od naše stvarne situacije, predloga koji već postoje i dobrih iskustava u svetu.

"Naravno, najvažnije je da se ti predlozi politički usvoje na vladi i u parlamentu od strane svih stranaka. To je i najteži deo procesa reforme pošto izborni ciklusi i partijska borba često diktiraju drugačije ponašanje u skladu sa parcijalnim interesima, a na štetu zemlje u celini" primećuje Vujović.

Kad se jednom pređe ovaj politički Rubikon, sledi primena koja će, prema oceni Vujovića, omogućiti da se prate performanse pojedinačnih projekata, većih programa, budžeta u celini i celog javnog sektora koji još uvek čini lavovski deo srpske privrede. Jedino na toj osnovi će biti moguće eliminisati postojeće neefikasnosti i usmeriti ograničene javne resurse na ostvarivanje prioritetnih ciljeva.

Time će se na najbolji način eliminisati neopravdano partijsko i birokratsko arbitriranje na svim nivoima trošenja javnih sredstava i sprečiti loša praksa da stalno kaskamo za događajima uvereni da ispunjavamo nečije spolja nametnute uslove, tvrdi Vujović.

"Izborni ciklusi postoje svuda u svetu. Ali oni ne smeju da zaustave važne reforme. Treba mudrosti da se pored primene kratkoročnih mera koje traži Fond započinju dugoročne fiskalne reforme" , napomenuo je on.

Ove reforme se neće, ako ih budemo stalno odlagali, pomeriti s nulte tačke. Parcijalna, nezavršena, tranzicija je postala rak rana srpske privrede koja posebno boli u kriznim vremenima. To suštinski odvraća investitore i sužava perspektive razvoja", ukazao je Vujović.