petak 2. april 2010.
RSS
• Društvo •
Početna > Društvo > Novi dnevni boravci za autističnu decu

MINISTAR LJAJIĆ, UOČI SVETSKOG DANA OBOLELIH OD AUTIZMA, POSETIO STACIONAR U ZEMUNU

Novi dnevni boravci za autističnu decu

Plan Ministarstva je da se, pored tog objekta, u čiju adaptaciju je u poslednje dve godine uloženo 200.000 evra, dovrši izgradnja i stacionara u Šapcu

BEOGRAD - Dan osoba obolelih od autizma, koji je rezolucijom Generalne skupštine UN uveden 18. decembra 2007. godine, danas se obeležava širom sveta.
Ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić je tim povodom juče posetio zemunski Stacionar za decu i omladinu sa autizmom i upozorio da je u Srbiji nepoznat tačan broj dece i omladine obolelih od ove bolesti. Prema njegovim rečima, država, pored toga što treba da im pomogne otvaranjem stacionara za dnevni boravak, treba da pruži pomoć i njihovim porodicama.

Posle posete zemunskom Stacionaru, ministar je istakao i da je plan Ministarstva da se, pored tog objekta u čiju adaptaciju je u poslednje dve godine uloženo 200.000 evra, dovrši izgradnja i stacionara u Šapcu.
- Verujem da ćemo u ovoj godini otvoriti još nekoliko dnevnih boravaka u unutrašnjosti Srbije za decu i omladinu sa autizmom - rekao je on, ocenjujući da stacionar u Zemunu može da bude dobar model na koji način se država odnosi prema onima kojima je neophodna pomoć društva.
Kako je naglasio Ljajić, država želi da pomogne i porodicama koje imaju decu sa invaliditetom i zato će u narednom periodu preduzimati mere za to.

On je podsetio na to da se u svetu na 10.000 dece rodi 50 sa autizmom, a da u Srbiji, pored stacionara i dva dnevna boravka u Beogradu, ima svega još 10 organizacija gde postoji neka vrsta radionica ili boravaka za njih.

Lista čekanja je jako duga, ukazao je on, precizirajući da u zemunskom stacionaru, koji ima 46 mesta, boravi 48 dece, a sedam je na čekanju.

Prema evidenciji Republičkog udruženja za pomoć osobama sa autizmom, u Srbiji živi oko 2.500 osoba sa tim razvojnim poremećajem.

Predsednik UO udruženja Vesna Petrović kaže da taj broj ipak nije ni približno tačan, jer autizam nije retka pojava, a ukoliko se pod njime podrazumeva ceo spektar autističnih poremećaja, javlja se kod šest od hiljadu osoba.
- Autizam je složeni razvojni poremećaj, obično se javlja tokom prve tri godine života, četvorostruko je učestaliji kod dečaka nego kod devojčica i može da se dogodi svakoj porodici, bez obzira na rasnu, nacionalnu, etičku pripadnost, socijalni i ekonomski status - objasnila je Petrovićeva.

Prema njenim rečima, autizam se ispoljava kroz probleme u čulnom opažanju, govoru, mišljenju i razumevanju socijalnih situacija i zbog toga se ponašanje i odnos sa spoljašnjim svetom kod osoba sa tim problemom razvija drugačije.
- Mnoge osobe sa autizmom ne govore ili o sebi govore u trećem licu i izbegavaju pogled prema ljudima - objasnila je Petrovićeva.

Petrovićeva je ukazala da se porodice osoba sa autizmom susreću sa brojnim problemima i to najčešće neprihvatanjem i predrasudama okoline, nedovoljnom zainteresovanošću stručnjaka za rad sa osobama koje pate od tog poremećaja i neregulisanim zakonskim okvirom položaja i prava tih osoba.
- Svest o autizmu vrlo je niska u Srbiji, a čak su i institucije koje bi trebalo da pružaju osnovnu podršku neinformisane i nezainteresovane da razumeju i pomognu osobama sa autizmom i njihovim porodicama - kazala je Petrovićeva.

Petrovićeva je istakla da se u poslednje dve godine situacija u Srbiji malo poboljšala, ali da je za porodice osoba sa autizmom taj pomak spor i nedovoljan.
- Bez pomoći društva njihov život je sve teži i komplikovaniji - poručila je Petrovićeva.
Agencije