petak 8. april 2011.
RSS
• Beograd •
Početna > Beograd > Kontrola brojnosti larvi komaraca

Kontrola brojnosti larvi komaraca

BEOGRAD - Sekretarijat za zaštitu životne sredine u toku 2011. godine realizuje program regulacije brojnosti komaraca, navodi se u saopštenju ovog sekretarijata. Program se sprovodi na teritoriji svih 17 opština i to monitoringom, prognozom i neposrednim izvođenjem tretmana na terenu.

Kontroliše se brojnost i vrsta larvi komaraca, kao i brojnost i vrsta odraslih formi komaraca na površini od oko 40.000 hektara. Na ovaj način pokrivaju se teritorije priobalja Save, Dunava, Kolubare i drugih manjih vodotoka, melioracioni i transmisioni kanali, stalne i povremene vodene površine, kolektori i sabirni kapaciteti otpadnih voda, šahtovi, iskopine, jezera i druge stalne ili privremene vodene površine na teritoriji svih gradskih opština.

Zavod za biocide i medicinsku ekologiju kao ustanova zadužena za monitoring larvi i odraslih formi komaraca od 10. marta krenuo je sa kontrolom brojnosti larvi komaraca mapiranjem staništa, praćenjem stanja na privremenim i stalnim vodenim površinama, kao i praćenjem svih parametara koji utiču na biologiju komaraca.

Na osnovu dosadašnjeg monitoringa na rizičnim vodenim površinama nije uočeno prisustvo larvi komaraca, zahvaljujući nepovoljnim klimatskim uslovima za njihov razvoj. Evidentirano je prisustvo takozvanih kućnih formi komaraca u podrumima pojedinih stambenih zgrada u kojima su u toku zime, zbog prisustva vode, povoljne temperature i visoke vlažnosti, opstale.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine apeluje na građane da u cilju mera preventivne zaštite ne ostavljaju u svojim dvorištima posude sa vodom, stare automobilske gume i sve druge predmete gde se može skladištiti voda i koji mogu predstavljati mesta za razvoj komaraca.

Ukoliko u podrumima i drugim objektima uoče povećano prisustvo kućnih formi komaraca, kao i prisustvo stalnih i povremenih površina (bare, kanali, plavne površine, neispravni oluci, ravni krovovi, napušteni objekti), koji mogu biti idealna staništa za razvoj komaraca, a koji se nalaze u blizini stambenih objekata i naselja, mogu da obaveste nadležnu službu sekretarijata na mejl beogradkomarci@gmail.com ili porukom na mobilni telefon 066/9556-895.