petak 5. februar 2010.
RSS
• Beograd •
Početna > Beograd > Opština Zvezdara pomaže izbegle i raseljene

Opština Zvezdara pomaže izbegle i raseljene

U saradnji s Komesarijatom za izbeglice i raseljena lica, opština Zvezdara obezbedila je sredstva za pomoć u građevinskom materijalu za poboljšanje osnovnih uslova stanovanja izbeglih i interno raseljenih lica na svojoj teritoriji.
Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći u građevinskom materijalu opštine Zvezdara uputila je javni poziv za učešće u dodeli paketa građevinskog materijala. Pravo na pomoć mogu da ostvare porodice izbeglica, lica koja su ukinula izbeglički status i interno raseljena lica u neadekvatnom smeštaju na teritoriji Zvezdare.

Javni poziv s preciznim uslovima i dokazima koje treba podneti nalazi se na zvaničnom sajtu opštine Zvezdara www.zvezdara.org.rs ili putem telefona 3405-681.