petak 26. jul 2013.
RSS

VS S u užem izboru za nagradu Saveta Evrope i EK

Izvor: Tanjug |
18. septembar 2037. 16:42:57

BEOGRAD, 18. septembra (Tanjug) - Visoki savet sudstva (VS S) ušao u uži izbor za nagradu "Kristalna prizma pravosuđa" koju će krajem oktobra dobitniku dodeliti Savet Evrope i Evropska komisija za efikasno prafosuđe (CEPEJ), objavljeno je danas na sajtu VS S.
Visoki savet sudstva se u junu prjavio za učešće u konkurenciji za ovu prestižnu nagradu sa programom "Uputstvo za definisanje modela tipskog suda za Osnovni i Viši sud Republike Srbije".
Taj Program je, kako navodi VS S, izrađen u bliskoj saradnji sa Vladom Kraljevine Norveške i postavlja standarde za sudsku zgradu i organizaciju suda koja je optimalna za pravosuđe Srbije, projektovanje i sprovođenje radova u postojećim sudskim zgradama u Srbiji, kao i za poslovne procese u sudovima u Srbiji.
Sa svojim programom VS S je ušao u uži izbor za nagradu "Kristalna prizma pravosuda", a dva predstavnika Saveta će prisustvovati ceremoniji dodele nagrada krajem oktobra 2015. godine.
Nagradu "Kristalna prizma pravosuda" dodeljuje Savet Evrope i Evropska komisija za efikasno prafosude (CEPEJ), u cilju prepoznavanja i promocije inovativnog vođenja sudskih postupaka, organizacije rada sudova i funkcionisanja sudskog sistema uopšte, navodi se u informaciji VS S.
Visoki savet sudstva je najviši sudski organ u Srbiji, a njegovi članovi su sudije, po jedan predstavnik izvršne i zakonodavne vlasti, advokature i profesor pravnog fakulteta.
On se stara o sudskom budžetu, imenovanju i razrešenju sudija, kao i fukncionisanju sudstva uopšte.