petak 26. jul 2013.
RSS

Petrović:Trošimo više za kamate nego za javne investicije

Izvor: Tanjug |
17. jun 2030. 16:34:54

BEOGRAD, 17. juna (Tanjug) - Predsednik Fiskalnog saveta Pavle Petrovioć izjavio je danas da Srbija za plaćanje kamata troši više nego za javne investicije i ocenio da prema udelu kamata u BDP-a samo šset zemalja u Evropi ima veće troškove od Srbije.
Petrović je na konferenciji za novinare rekao da je za javne investicije budžetom za 2015. predviđeno 122 milijarde dinara, a za kamate ćemo platiti 140 milijardi dinara.
Govoreći o odnosu kamata prema BDP-u, predsdenik Fiskalnog saveta je naveo primer Grčke, koja ima preveliki javni dug i godišnje plaća 0,7 odsto više za kamate nego Srbija.
"Srbija će u 2017. za kamate da plaća četiri odsto BDP-a i time će se u potpunosti izjednačiti sa relativnim iznosom prema BDP-a koji sada plaća Grčka", rekao je Petrović.
Srbiji će se troškovi za kamatu savke godine povećavati za 0,5 odsto BDP-a, a to znači da ćemo toliko morati da štedimo samo da bi smo "ostali u mestu", naveo je Petrović.
Petrović je precizirao da je taj prirast troškova za kamate od 0,5 odsto BDP-a godišnje u nivou sa ukupnim godišnjim izdvajanjem iz budzeta za nauku i tehnologiju i dodao da je to jedan od razloga zašto je neodrživo vraćanje plata i penzija na prethodni nivo, posle smanjenja za 10 odsto.