petak 26. jul 2013.
RSS

Tržište kapitala u Srbiji u najtežoj situaciji do sada

Izvor: Tanjug |
21. novembar 2035. 15:53:49

BEOGRAD, 21. novembra (Tanjug) -Tržište kapitala u Srbiji možda se nalazi u najtežoj situaciji u novijoj istoriji, a to se ogleda u padu aktivnosti i entuzijazma učesnika na tom tržištu, izjavila je danas direktorka Beogradske berze Gordana Dostanić. Iako je Beogradska berza dobila poverenje učesnika i radi na unapređenju transparentnosti i novim proizvodima, to je ipak nedovoljan podsticaj za razvoj tržišta kapitala, čija je uloga minimizirana u strateškom pristupu ekonomskim reformama u zemlji, kazala je ona na otvaranju 11. Međunarodne konferencije Beogradske berze. "Rezultat je plitko i nedovoljno likvidno tržište, nesigurnost i uzdržavanje investitora od ozbiljnijih ulaganja", ocenila je Dostanić. Podsećajući da u Srbiji do sada nije sprovedena nijedna inicijalna javna ponuda, ona je dodala da poznate privatne srpske kompanije pokušavaju da izdejstvuju povoljnije kreditne uslove, sa predlaganjem korekcija u monetarnoj politici. Predsednik Komisije za hartije od vrednosti Zoran Ćirović deli mišljenje direktorke Berze da je tržište kapitala u Srbiji u krizi, napomenuvši da je situacija takva i u celom regionu. On je ukazao na novi Zakon o tržištu kapitala, koji je stupio na snagu prošle godine, istakavši da je to moderan i kvalitetan pravni akt, koji doprinosi boljoj zaštiti investitora i obezbeđuje efikasno i transparentno tržište. "Imamo Zakon koji je dobar, ali je tržište mrtvo. Tržišni učesnici rade na rubu egzistencije i mnoge mogućnosti Zakona ne mogu da se iskoriste, jer je nivo usluga vrlo skučen i ograničen, objasnio je Ćirović. Ističući da imamo nerazvijeno tržište, sa malim brojem hartija od vrednosti, on je dodao da je napravljen pomak na tržištu korporativnih i municipalnih obveznica. Ćirović je podsetio da su sa emisijom municipalnih obveznica počeli Novi Sad i Pančevo i izrazio očekivanje da će još neke lokalne samouprave krenuti u tom pravcu. Inicijalna javna ponuda akcija (IPO) na tržištima i ulaganja rizičnog kapitala biće među temama međunarodne konferencije "Upgrade in Belgrade 2012", koju danas organizuje Beogradska berza. Poseban deo programa činiće panel diskusija o krizi ekonomije i politike, koja će pokušati da sagleda kontekst i perspektive globalne i nacionalne ekonomije, i njene određenosti političkim ambijentom. Uporedo sa ovim skupom održava se i Investitorska konferencija, na kojoj će se susresti predstavnici 12 listiranih kompanija i profesionalnih investora. Beogradska berza danas obeležava slavu Aranđelovdan, na dan kada je 1894. godine održana prva skupština Berze u Građanskoj kasini, izabrana stalna uprava i prvi berzanski posrednici.