petak 26. jul 2013.
RSS

ŠTEDNJA GRAĐANA VEĆA NEGO IKAD

Izvor: Fonet |
3. februar 2010. 13:01:20

BEOGRAD, 03. februar 2010. (FoNet) - Štednja građana u poslovnim bankama povećana je za poslednjih deset godina 45 puta, što Srbiju stavlja u red zemalja sa najvećim rastom štednje građana . Istovremeno u poslednjih 8 godina devizne rezerve Srbije su učetvorostručene, objavljuje Portal kamatica.com. Na kraju 2009. godine štednja stanovništva preračunata u dinarima je iznosila više od 577 milijardi dinara, što je oko 6,2 milijari evra, a gotovo 98 odsto ukupne štednje je bila devizna štednja. U septembru i oktobru 2008. godine, zbog krize poverenja među štedišama poslovnih banaka u Srbiji je za nepuna tri meseca povučeno blizu milijardu evra štednje, ali je na kraju 2009. godine zabeležena rekordna štednja stanovništva u poslovnim bankama i najviši nivo deviznih rezervi Srbije ikada. Brzom vraćanju poverenja građana u štednju u poslovnim bankama su doprinele prvenstveno mere Vlade, u pogledu ukidanja oporezivanja ostvarenih kamata u 2009. godini i povećanja iznosa štednih uloga deponovanih u poslovnim bankama, čiju isplatu u slučaju likvidacije ili stečaja poslovne banke garantuje država sa 50.000 evra, umesto ranijih 3000. Kada su u pitanju devizne rezerve, osnovni izvor njihovog povećanja je bio novac dobijen iz aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF), a značajan doprinos je dalo i povećanje štednje stanovništva u poslovnim bankama. Bruto devizne rezerve Narodne banke Srbije su sa oko 2,9 milijardi evra u 2002. godini, kada je izvršena sukcesija i odmrzavanje sredstava u inostranstvu, povećane na čak 12 milijardi evra u 2009. godini, što predstavlja učetvorostručenje deviznih rezervi za samo 7 godina!